Miesięcznik Głos Polonii w USA jest nowym polonijnym medium społeczno-informacyjnym wydawanym w Denver w stanie Kolorado i adresowanym do licznej diaspory polonijnej w Stanach Zjednoczonych. Miesięcznik dociera do kilkunastu stanów i ośrodków polonijnych na terenie USA, gdzie obecna i aktywna jest Polonia. Tytuł oferowany jest bezpłatnie i skierowany jest do wszystkich czytelników bez względu na wiek czy status społeczny, a oprócz funkcji informacyjnej jego celem jest również integracja środowisk polonijnych, podtrzymywanie więzi z krajem, zapewnienie pamięci o wydarzeniach historycznych, podtrzymanie polskich tradycji i krzewienie patriotyzmu.

Zobacz cały wywiad z Ministrem Janem Dziedziczakiem